LESNÍ “ŠKOLKA” KAPIČKA

dětský lesní klub / “školka” kapička

V září 2022 jsme v Želivci u Zruče nad Sázavou otevřeli lesní dětský klub (zařízení typu mateřské školy) pro děti ve věku 3 – 7 let. Klub vychází z pedagogického konceptu lesní pedagogiky, což představuje alternativní formu předškolního vzdělávání, které probíhá intenzivním pobytem v přírodě. Myslíme si, že pro děti předškolního věku je pobyt v přírodě v příjemné komunitě lidí nenahraditelným prostředím pro zdravý vývoj, ať už se jedná o upevnění fyzického zdraví, podpory odolnosti, ale také rozvoj osobních, sociálních a rozumových kompetencí.

Druh vzdělávání & Pedagogika

V lesním klubu Kapička je pro nás důležitý princip komunitního vzdělávání, chceme společně s průvodci a dalšími rodinami tvořit inspirativní a bezpečné místo pro děti, které bude naplněno principem respektovat a být respektován, místo, kde dětem i dospělým bude vzájemně příjemně a místo, které bude dětem poskytovat nejlepší možnosti pro rozvoj těla i duše s respektem k individualitě osobnosti dítěte. Inspirujeme se waldorfskou a montessori pedagogikou, svobodným vzděláváním. Myslíme si, že vést děti ke svobodě a zároveň k odpovědnosti a ohleduplnosti je to správná cesta. Tvoříme místo i pro své vlastní děti, a tak se snažíme dělat, jak nejlépe umíme.

ZÁZEMÍ A VYBAVENÍ

Klub Kapička má zázemí v zateplené mongolské jurtě o průměru cca 6 m, kde je prostor pro převlékání, obědvání či poobědové klidové či odpočinkové aktivity. V jurtě jsou umístěna kamna s bezpečnostní ohrádkou a sušákem na mokré oblečení, lékárnička, hasící přístroj a další nutné vybavení. Na jurtu navazuje předjurtí a tzv. „spinkárna“, nevytápěný prostor vhodný pro oddělený odpočinek dětí, které jsou zvyklé po obědě spát. V zázemí klubu se dále nachází ohniště, kompostovací toalety a hlínoviště.

F.A.Q.

nejčastějsí dotazy

Lesní klub není zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení (pod MŠMT) a nedostává žádné pravidelné příspěvky od státu. Provoz klubu nepodléhá žádným povinným kontrolám. Obvykle se jedná o dlouhodobý komunitní neziskový projekt, který svůj provoz šije na
míru možnostem, podmínkám a v neposlední řadě potřebám komunity a místa, kde se nachází. Každá taková organizace má etický závazek hájit čest vzdělávání v přírodě a je na rodiči, aby byl důsledným kontrolním orgánem v zájmu dětí. Pedagog je zde chápán jako autorita ve smyslu vyzrálé osobnosti, je dítěti především partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání, respektuje to, že každé dítě má právo být jiné.

na 16 dětí jsou přítomni vždy dva průvodci, ve školním roce 2022/2023 jsou to:

-> Radek Vaněček (aktuálně průvodce v LK v Říčanech)

-> Veronika Jankulová (kytaristka, učitelka hry na kytaru, veselá kopa)

-> Daniela Kroftová (zpěvačka, učitelka zpěvu a hudby, jogínka).

V případě potřeby budou v LK další zástupci průvodců, především Kateřina Kmínková,
Michaela Hladíková a další členové komunity.

Více viz stránka “PRŮVODCI”.

-> příchod dětí (8.00 – 8.50)

-> ranní kruh (9.00)

-> výprava do lesa a dopolední svačina (9.15-11.45)

-> hygiena a oběd (12.00)

-> odpočinek (12.45 – 14.00)

-> odpolední program v zázemí klubu (14.00 – 16.00)

Děti je možné vyzvedávat po obědě mezi 12.30 – 12.45 a odpoledne od 15.00, případně podle domluvy.

Dopolední svačinu si děti nosí vlastní, oběd a odpolední svačina v režii klubu, obojí je dováženo z bistra ve Zbraslavicích. Strava dle aktuální domluvy není vegetariánská, ale snažíme se volit stravu bez cukru. 

Ve školním roce 2022/2023 činí cena za tři dny docházky 4500,- měsíčně (září – červen).
Cena nezahrnuje stravné (výše stravného bude upřesněna) a příspěvek na třídní fond ve výši 500 Kč/pololetí. Lze zažádat o slevu ve výši 10 % pokud klub/školu navštěvují současně dva či více sourozenců. O první platbu za měsíc září poprosíme v červnu/červenci téhož roku. Další platby budou vždy platné k 15. dni v měsíci předcházejícímu měsíci, za který je platba prováděna (např. za říjen do 15. září).
Oboustranná výpovědní lhůta je dva měsíce. V případě uzavření klubu např. z hygienických, technických, válečných důvodů či z důvodu přírodních katastrof probíhá platba ještě následující dva měsíce (z důvodu, aby klub nebyl ohrožen na přežití a nedošlo k okamžitému zániku klubu a jeho týmu), v této lhůtě lze však zažádat o snížení poplatku až o 50 %.
Z ceny se platí především platy průvodcům, náklady na vedení účetnictví, náklady na topení, pojištění majetku a dětí, další vzdělávání pedagogů, členství v Asociaci lesních mateřských škol, provozní náklady, materiál na tvoření, hygienické potřeby a investiční náklady.