Beseda s Martinou prchalovou o domácím a sebeřízeném vzdělávání (nový termín)

Vážení přátelé a příznivci vzdělávání, 

s radostí vás zveme na besedu s Martinou Prchalovou, zakladatelkou projektu “Žijeme bez školy” a iniciativy “Bráškové za školou”. Tato inspirativní žena se věnuje alternativním formám vzdělávání a podporuje individuální přístup k učení. Je průvodkyní na cestě k domškoláctví, svobodnému vzdělávání a sebeřízení.

Datum: 20. února 2024
Čas: 16.30
Místo: Kulturní dům a komunitní škola Kapka Želivec, Želivec 43, Zruč nad Sázavou
Vstupné: 150 Kč předem, 200 Kč na místě, (objednání vstupenek je možné na této stránce níže)

Martina nám přiblíží svůj pohled na vzdělávání mimo tradiční školní rámec a podělí se o své zkušenosti s projektem “Žijeme bez školy”, který podporuje svobodné a samostatné učení dětí.

Těšíme se na setkání s vámi a na otevřenou diskuzi o vzdělávání a možnostech, které mohou otevřít nové cesty k učení.

Prosíme o rezervace vstupenek předem.

Beseda o domácím, svobodném a sebeřízeném vzdělávání je to pravé pro všechny, kteří mají zájem o vzdělávání, konkrétně je zajímá, jak se mění a jak lze věci dělat jinak, ale stejně úspěšně.
 
 
O sebeřízeném vzdělávání:

Sebeřízené vzdělávání (také nazývané samostudium nebo samoučení) je přístup k učení, ve kterém jednotlivec přebírá odpovědnost za svůj vlastní vzdělávací proces. Na rozdíl od tradičního vzdělávacího modelu, kde je výuka centralizována a strukturována institucemi, se sebeřízené vzdělávání zaměřuje na individuální iniciativu a samostatnost studenta.

  • Základní prvky sebeřízeného vzdělávání zahrnují:
  • Svoboda ve výběru obsahu: Jednotlivec může volit témata, která ho skutečně zajímají a jsou relevantní pro jeho osobní nebo profesní cíle.
  • Flexibilita v čase a prostoru: Sebeřízené vzdělávání neomezuje jednotlivce časovým nebo místním rámcem. Student si může organizovat učení podle svého rozvrhu a preferencí.
  • Rozvoj dovedností samořízení: Jedním z hlavních cílů sebeřízeného vzdělávání je podporovat schopnosti jako plánování, samostatnost, kritické myšlení a iniciativa.
  • Různorodé zdroje informací: Studenti mohou využívat různé způsoby získávání informací, včetně knih, online kurzů, mentorů, praxe a dalších zdrojů.
  • Zhodnocování výsledků: Vyhodnocování probíhá na základě dosažených výsledků a osobního rozvoje, spíše než na základě standardizovaných testů.

Sebeřízené vzdělávání může být aplikováno ve formálním i neformálním vzdělávacím prostředí a často vyžaduje silnou motivaci a disciplínu ze strany jednotlivce. Tento přístup k učení může být efektivní pro ty, kteří preferují flexibilitu, individualitu a osobní angažovanost ve svém vzdělávacím procesu.

 
 
 

partner projektu