Přijímáme děti ve věku 3-7let do dětského lesního klubu a domškoláky ZŠ ke komunitnímu vzdělávání

Představte si bezpečný, inspirativní a přátelský prostor pro děti,
který je obklopen krásnou přírodou, vesnickým prostředím a
respektujícími lidmi. Místo, které děti vede ke zdraví, vzdělání,
sebeúctě a respektu ke svému okolí. Místo, kde se učíme hrou a chyba
je vítaným pomocníkem. Představujeme vám náš „malý-velký“
projekt, který jsme začaly tvořit z vlastní potřeby pro naše, ale i vaše
děti.

Rádi Vám náš „malý-velký“ projekt představíme.

Začínáme 1.9.2022 a máme ještě volná místa v lesní školce Kapička a v komunitní škole Kapka