Komunitní škola kapka

komunitní škola kapka

Od září 2022 jsme v Želivci u Zruče nad Sázavou otevřeli vesnickou komunitní školu pro děti na domácím vzdělávání pro děti ve věku 6 – 15 let. Vesnická komunitní škola Kapka vychází ze Školního vzdělávacího programu naší kmenové školy ŽS Zruč nad Sázavou, kde mohou být děti zapsané k individuálnímu vzdělávání. K zápisu či přestupu vám poskytne všechny důležité informace Michaela Hladíková (775 048 098), která provádí i portfoliové přezkoušení jednou za pololetí přímo v naší škole v Želivci. Škola Kapka vytváří prostor pro bezpečné, komunitní a radostné vzdělávání dětí. Chceme propojit pobyt v přírodě, úctu k ní a zároveň rozvíjet logické uvažování, kritické myšlení a mezilidskou spolupráci.

Druh vzdělávání & Pedagogika

V klubu Kapka je pro nás taktéž důležitý princip komunitního vzdělávání, chceme tvořit bezpečné místo pro děti, které bude naplněno principem respektovat a být respektován, místo, kde bude dětem i dospělým vzájemně příjemně a místo, které bude individuálně dětem poskytovat nejlepší možnosti pro rozvoj těla i duše. Inspirujeme se malotřídními a svobodnými školami či myšlenkami waldorfské pedagogiky.

zázemí školy

Komunitní škola Kapka má zázemí v kulturním domě
v Želivci, konkrétně máme k dispozici jednu třídu o podlahové ploše 27,64 m2, dále můžeme využívat sdíleně další místnost, která slouží jako hernička/odpočinková místnost, využíváme kuchyňku, WC a v případě potřeby společenský sál. Zázemí nám dokáže poskytnout místo pro výuku 8 dětí, místo pro odpočinek, přípravu pokrmů a další kulturní či pohybové aktivity. V rámci zázemí můžeme využívat zahradu školy, která je veřejným obecním prostorem. Je nám umožněno si zde udělat záhonky či využít prostor ke hře a a rekreaci. V rámci zahrady je i prostor fotbalového hřiště.

F.A.Q.

nejčastějsí dotazy

Na základě rozhodnutí komunity bude upřesněno. Pravděpodobně budou děti provázet při vzdělání 2-3 dospělí, kteří se budou střídat podle svého zaměření. Vzdělání budou doplňovat
externí spolupracovníci, rodiče či členové komunity (anglický jazyk, technologie, výtvarná, hudební či pohybová výchova).

-> příchod dětí (8.00 – 8.50)

-> ranní kruh (9.00)

-> čtení, psaní, počítání (9.15-10.30)

-> pauza (10.30 – 11.00),

-> badatelna, tj. prostor pro předměty typu přírodověda, přírodopis, fyzika aj. (11.00 – 12.00)

-> hygiena a oběd (12.00)

-> odpočinek, čtení knih (12.45 – 13.15)

-> výuka cizích jazyků (13.15 – 14.30)

-> odpolední program v zázemí lesního klubu (14.30 – 16.00)

Děti je možné vyzvedávat odpoledne od 14.30, případně podle domluvy.

Strava je zatím v jednání. Pravděpodobné je, že budeme mít vlastní kuchařku/kuchařky, které budou připravovat domácí stravu přímo v Želivci. Bude dbáno na vyváženou, zdravou stravu,
nejspíše vegetariánskou a bez cukru. Dopolední svačina vlastní, oběd a odpolední svačina v režii klubu.

ve školním roce 2022/2023 činí cena za tři dny docházky 4500,- měsíčně (září – červen)2. Cena nezahrnuje stravné (výše stravného bude upřesněna) a příspěvek na třídní fond ve výši
500Kč/pololetí. Lze zažádat o slevu ve výši 10 % pokud klub/školu navštěvují současně dva či více sourozenců. O první platbu za měsíc září poprosíme v červnu/červenci 2022. Další platby budou vždy platné k 15. dni v měsíci předcházejícímu měsíci, za který je platba prováděna (např. za říjen do 15. září). Oboustranná výpovědní lhůta je dva měsíce. V případě uzavření klubu např. z hygienických, technických, válečných důvodů či z důvodu přírodních katastrof probíhá platba ještě následující dva měsíce (z důvodu, aby klub nebyl ohrožen na přežití a nedošlo k okamžitému zániku klubu a jeho týmu), v této lhůtě lze však
zažádat o snížení poplatku až o 50 %.

Dítě můžete přihlásit na základě vyplněné přihlášky. Rádi se s vámi předem seznámíme a rádi vám ukážeme místo, kde bude provoz klubu probíhat, rádi vám představíme
průvodce. Rádi se s vámi pobavíme o vašich potřebách ve vzdělání i v osobním přístupu k dětem. Pro přijetí je důležitá celková školní zralost dítěte a celkové nastavení rodinného smýšlení. Při přijímání dětí upřednostňujeme sourozence dětí, které už k nám do komunity patří. S rodiči bude na základě přihlášky a osobního setkání uzavřena smlouva o péči o dítě. 2 Z ceny se platí platy průvodcům, pronájem, náklady na vedení účetnictví, náklady na topení, pojištění majetku a dětí, další vzdělávání pedagogů, členství v Asociaci lesních mateřských škol, provozní náklady, hygienické potřeby a investiční náklady.