Komunitní škola kapka

komunitní škola kapka

Od září 2022 jsme v Želivci u Zruče nad Sázavou otevřeli vesnickou komunitní školu pro děti na domácím vzdělávání pro děti ve věku 6 – 15 let. Vesnická komunitní škola Kapka vychází ze Školního vzdělávacího programu naší kmenové školy ŽS Zruč nad Sázavou, kde mohou být děti zapsané k individuálnímu vzdělávání. K zápisu či přestupu vám poskytne všechny důležité informace Michaela Hladíková (775 048 098), která provádí i portfoliové přezkoušení jednou za pololetí přímo v naší škole v Želivci. Škola Kapka vytváří prostor pro bezpečné, komunitní a radostné vzdělávání dětí. Chceme propojit pobyt v přírodě, úctu k ní a zároveň rozvíjet logické uvažování, kritické myšlení a mezilidskou spolupráci.

Druh vzdělávání & Pedagogika

V klubu Kapka je pro nás taktéž důležitý princip komunitního vzdělávání. Naším cílem je vytvářet bezpečné prostředí pro děti, které bude naplněno principem respektovat a být respektován, místo, kde bude dětem i dospělým vzájemně příjemně a místo, které bude individuálně dětem poskytovat nejlepší možnosti pro rozvoj těla i duše. Inspirujeme se malotřídními a svobodnými školami či myšlenkami waldorfské pedagogiky.

zázemí školy

Komunitní škola Kapka má zázemí v kulturním domě
v Želivci, konkrétně máme k dispozici jednu třídu o podlahové ploše 27,64 m2, dále můžeme využívat sdíleně další místnost, která slouží jako hernička/odpočinková místnost, využíváme kuchyňku, WC a v případě potřeby společenský sál. Zázemí nám dokáže poskytnout místo pro výuku 15 dětí, místo pro odpočinek, přípravu pokrmů a další kulturní či pohybové aktivity. V rámci zázemí můžeme využívat zahradu školy, která je veřejným obecním prostorem. Je nám umožněno si zde udělat záhonky či využít prostor ke hře a a rekreaci. V rámci zahrady je i fotbalové hřiště.

KONCEPCE

Dobře. Ale co tedy tvoříme konkrétně? 
Jsme škola pro domškoláky. U rodin podporujeme domškolácký přístup a chuť se vzdělávat sebeřízeně. K nám do školy děti docházejí tři dny v týdnu a učí se především matematiku, češtinu a anglický jazyk. Každý čtvrtek se děti za doprovodu rodičů vydávají na výlety, exkurze, naučné programy či mají program v zázemí školy, který se dotýká jiných oblastí vzdělávání či umění. 

Nutno dodat, že v budování domškolácké skupiny jsme stále ještě na počátku naší cesty a tak se naše koncepce průběžně vyvýjí a vzkvétá, proto bude nejlepší, když si s námi v případě zájmu domluvíte osobní schůzku.

Snímek obrazovky 2022-10-16 v 8.05.54

Michaela Hladíková

PRŮVODCE VE ŠKOLE

Svoboda, prostor, čas, krása, radost z pohybu i bytí to jsou slova, které ve zkratce vystihují důvody, proč mě zajímá alternativní směr vzdělávání. Miluji, když vidím děti různého věku, jak společně v přírodě tvoří, objevují, když vidím ten jejich zápal pro věc.
V takových chvílích mám pocit, že je na světě všechno v pořádku a takové chvíle jsou pro mě motivací pro tvoření projektu Kapka a Kapička. Když se k dětem přidají ještě dospělí a všichni společně vytvářejí cosi, co je naplňuje jsem dojatá k slzám a vím, že jsem na světě správně. Miluji život, miluji komunitní život.

 

 

 

 

 

JHK02776

Kateřina Kmínková

PRŮVODCE VE ŠKOLE

Myslím, že svět je plný starých obručí a pout, které už dnes nepotřebujeme. Od doby, kdy se mi narodily děti, chci věci dělat trochu jinak, než jak jsem si vždy myslela. Více svobodněji, více kreativněji, více do hloubky. Zajímá mne duševní zdraví, ekologie, udržitelnost, zdravá strava, miluji hudbu a umění, zbožňuji ve věcech lidovost a jednoduchost. Ráda zkoumám, jak lze provádět děti životem tak, abychom jim neprošlapávali cestičku, nýbrž je naučili si cestu prošlapat sami. S obdivem sleduji, jak jsou děti vybavené pro život vším, co potřebují. Jak vše krásně funguje a plyne, pokud se na věci netlačí a dětem se dá důvěra. Vedle toho všeho zbožňuji dozvídání se nových informací a učení se novým dovednostem. Mám radost ze života a chci ji podporovat i v našich dětech.

 

 

IMG_6517

Lenka Paterová

PRŮVODCE ve škole

Jsem matka dvou chlapců, pro níž mají zvířata stejný význam jako lidé. Navzdory ekonomickému vzdělání jsem však duší spojena s přírodou a zemědělstvím. Smysl mi dává být venku, sledovat nový život ve formě rostoucích stromů, klíčících semínek a mláďat různých druhů.

Ráda trávím čas s lidmi, kteří mají zájem o tvůrčí činnost a vlastní život. Momentálním cílem je podpora mých dětí na jejich cestě k samostatnému životu. Chci, aby se naučili přijímat své chyby jako zkušenosti, aby se nebáli vyjádřit své myšlenky a dokázali dosáhnout svých cílů.

Snažím se jim poskytnout dostatek zkušeností a poznatků z různých oblastí, které je zajímají, protože praxe je nejlepší učitelkou ve všem.

Oblíbené životní motto:
Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

347242281_278260381252660_8140821173218761471_n

Stanislava Lišková

VÝUKA AJ

Vyučuji přes 25 let němčinu a angličtinu, a to jak v soukromém, tak ve státním sektoru. Mám bohaté zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi – předškolní vzdělávání, první i druhý stupeň, střední a vysoké školy. Zároveň učím i dospělé ve firemních výukách. Souběžně tlumočím a překládám. Je tedy patrné, že výuka se prolíná celým mým životem a je to má velká vášeň. Já sama jsem celoživotním studentem a každý rok si určuji, do jaké nové dovednosti či studia se pustím. Specializuji se též na alternativní způsob výuky dětí s poruchami učení a chování a tyto zkušenosti hojně využívám i ve výuce jinde, neboť každý člověk je něčím specifický. Tato rozmanitost lidské povahy mne nesmírně inspiruje a žene vpřed poznávat nové lidi.

TOMÁŠ

PRŮVODCE VE ŠKOLE

Tomáš je velmi důležitý mužský prvek v naší komunitní škole Kapka. Do našich řad vnáší řád a mužskou pevnost, s níž i ti nejrozpustileší ukáží, že umí respektovat hranice a projevit respekt k ostatním. 

Tomáš, otec tří hochů, ví, jak s dětmi komunikovat a jak je zaujmout. Práce s dětmi mu navíc dává velký smysl, a tak doborovolně naplňuje některá volná odpoledne svou připravenou činností pro kluky i holky. 

Ve svém životě se věnuje především energetice a práci s čísly. 

Své životní zkušenosti a nabyté vědění uplatňuje v Kapce i při výuce fyziky. 

F.A.Q.

nejčastějsí dotazy

Hlavní průvodkyně ve škole  je Michaela Hladíková (momentálně učitelka prvňáčků), která tvoří koncept i srdce školy. Sice kdysi studovala asistentku pedagoga, do školství však nikdy nenstoupila. V dětech podporuje chuť k vzdělání, zdravé sebevědomí, princip respektu a řád. Dále ve škole vyučuje další ze zakladatelek spolku Kateřina Kmínková (český jazyk, historie, hudební výchova), Lenka Paterová (matematika, přírodopis), Stáňa Lišková (anglický jazyk) a Tomáš B. (aktivní hry a tvoření).

-> příchod dětí (8.15 – 8.50)

-> ranní kruh (9.00), svačina

-> čtení, psaní, počítání (10.00-12.00)

-> hygiena a oběd (12.00)

-> čtení knih, odpočinek (12.30 – 13.00)

-> výuka cizích jazyků, hry, tvoření (13.00 – 15.30)

-> úklid školy (15.30-16.00)

Děti doporučujeme vyzvedávat odpoledne od 15.30, či dle domluvy.

Dopolední svačinu a pití si děti nosí vlastní z domova. Oběd a odpolední svačinu dovážíme z Bistra pana Hlouška ve Zbraslavicích, který speciálně pro nás vaří čerstvé obědy, připravuje svačiny a zajišťije dovoz. A za rok a půl provozu ani jednou nevynechal!

Ve školním roce 2023/2024 činí cena za tři dny docházky 5000,- měsíčně (září – červen). Cena nezahrnuje stravné (výše stravného 80Kč/den). Dále se platí příspěvek do třídního fondu ve výši
500Kč/pololetí (na materiál na tvoření a kancelářské potřeby). 500 Kč rodiče taktéž pololetně přispívají do fondu oprav a investic, ze kterého kupujeme vybavení či spoříme na vymalování prostor, až to bdue pořeba. Lze zažádat o slevu ve výši 10 % pokud klub/školu navštěvují současně dva či více sourozenců. Členský příspěvek se platí vždy předem. Oboustranná výpovědní lhůta je dva měsíce. V případě uzavření klubu např. z hygienických, technických, válečných důvodů či z důvodu přírodních katastrof probíhá platba ještě následující dva měsíce (z důvodu, aby klub nebyl ohrožen na přežití a nedošlo k okamžitému zániku klubu a jeho týmu), v této lhůtě lze však
zažádat o snížení poplatku až o 50 %.

Dítě můžete přihlásit na základě vyplněné přihlášky. Rádi se s vámi předem seznámíme a rádi vám ukážeme místo, kde bude provoz klubu probíhat, rádi vám představíme
průvodce. Rádi se s vámi pobavíme o vašich potřebách ve vzdělání i v osobním přístupu k dětem. Pro přijetí je důležitá celková školní zralost dítěte a celkové nastavení rodinného smýšlení. Při přijímání dětí upřednostňujeme sourozence dětí, které už k nám do komunity patří, dále pak děti, které chodí či chodily do lesního klubu Kapička. S rodiči bude na základě přihlášky a osobního setkání uzavřena smlouva o péči o dítě.
Z ceny se platí platy průvodcům, pronájem, náklady na vedení účetnictví, náklady na topení, pojištění majetku a dětí, další vzdělávání pedagogů, provozní náklady, hygienické potřeby a investiční náklady.